Prawo rodzinne

Prawo rodzinne Białystok – Kancelaria adwokacka Rafał Olszański

Prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki prawne niemajątkowe i majątkowe w rodzinie, a także stosunki rodziny z osobami trzecimi. W Polsce kwestie i sprawy związane z prawem rodzinnym są regulowane przepisami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w Kodeksie cywilnym i w ustawach szczegółowych.

W zakres spraw rodzinnych i opiekuńczych wchodzą przede wszystkim:

  • sprawy o alimenty,
  • sprawy o przysposobienie,
  • sprawy o podzielenie majątku wspólnego,
  • sprawy rozwodowe i sprawy o separację,
  • sprawy rodzinne o ustanowienie kuratora dla osoby małoletniej,
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa i o ustalenie nieistnienia małżeństwa,
  • sprawy o ustalenie ojcostwa i macierzyństwa,
  • oraz sprawy dotyczące rozdzielności majątkowej między małżonkami.

W sprawach rodzinnych dąży się do udzielenia rzetelnej pomocy prawnej, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz poczucia bezpieczeństwa członkom rodziny w często skomplikowanych sytuacjach życiowych. Prawnicy zajmujący się sprawami rodzinnymi powinni zatem posiadać nie tylko niezbędną wiedzę i doświadczenie. W sprawach dotyczących prawa rodzinnego ważna jest także empatia, zaangażowanie oraz rzetelność. Wsparcie dobrego prawnika jest nieocenione podczas regulowania sytuacji prawnej członków rodziny w kwestiach spornych czy władzy rodzicielskiej, które wywołują emocje i bywają trudne dla każdej ze stron.

Prowadzenie spraw rodzinnych

Kancelaria adwokacka Radcy Prawnego Rafał Olszański zrzesza prawników doświadczonych w prowadzeniu spraw rodzinnych. W swojej pracy cechujemy się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia oraz niezbędną starannością, zapewniając naszym klientom wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Filie Kancelarii znajdują się w dwóch miastach: Białystok oraz Bielsk Podlaski. Współpracujemy również z kancelariami na terenie innych miast dla zapewnienia jak najszerszego zakresu usług. Specjaliści od prawa rodzinnego zajmują się również odszkodowaniami, sprawami spadkowymi i innymi zagadnieniami w zakresie prawa i usług prawnych.