Rozwody

ROZWODY BIAŁYSTOK

Rozwód jest zwykle następstwem braku porozumienia między małżonkami. Aby do niego doszło, musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Podczas sprawy rozwodowej dochodzi do stwierdzenia rozkładu wskazanej wyżej więzi oraz ustalone zostaje, czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a także uregulowania kwestii związanych z dalszym funkcjonowaniem członków rodziny, takich jak opieka nad dziećmi, podział majątku, ustanowienie władzy rodzicielskiej czy obowiązek alimentacyjny. Rozwód może zostać orzeczony z winy jednego lub obojga małżonków, ale możliwy jest też rozwód bez orzekania o winie – na wniosek obu stron.

Najważniejsze są priorytety

Zadaniem prawnika w sprawie rozwodowej jest ustalenie priorytetów w prowadzonym procesie oraz wskazanie klientowi możliwych rozwiązań wynikających z przepisów prawa. Po podjęciu decyzji na temat tego, co zamierza się osiągnąć w postępowaniu sądowym, prawnik ma za zadanie dążyć do realizacji celu w możliwie krótkim czasie, przy zapewnieniu bezpieczeństwa członkom rodziny.

Rozwód jest z reguły trudnym doświadczeniem. Z tego powodu ważne jest możliwie szybkie zakończenie sprawy rozwodowej, a także uszanowanie emocji i oszczędzenie niepotrzebnego stresu wszystkim członkom rodziny. W sprawach rozwodowych liczy się skuteczność, empatia, bezstronność oraz delikatność. Wybór prawnika niesie za sobą konsekwencje dla całej rodziny oraz znacząco wpływa na jej przyszłe losy. Bardzo ważne jest, by powierzyć przeprowadzanie spraw rozwodowych we właściwe ręce.

SPRAWY ROZWODOWE W BIAŁYMSTOKU

Kancelaria z Białegostoku prowadzona przez Rafała Olszańskiego zajmuje się sprawami związanymi z prawem rodzinnym: o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, sprawami alimentacyjnych oraz sprawami regulującymi kontakty rodziców z dziećmi. Naszą intencją jest proponowanie klientom najlepszych rozwiązań oraz osiąganie wyznaczonych celów dla możliwie szybkiego uregulowania kwestii prawnych w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki dużemu doświadczeniu i zaangażowaniu nasza kancelaria adwokacka zapewnia naszym klientom niezbędne wsparcie, przy ograniczeniu stresu towarzyszącego niełatwym wydarzeniom, jak rozwód czy podział majątku.

Proces rozwodowy – krok po kroku

Wnosząc pozew o rozwód przede wszystkim należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł (jeśli zostanie orzeczony rozwód bez orzekania o winie, sąd zwróci 300 zł stronie, która poniosła ten koszt). 

W Polsce możemy wnosić o rozwód:

  • bez orzekania o winie,
  • z winy pozwanego,
  • z winy powoda,
  • z winy obojga małżonków.

W pozwie można się też domagać uregulowania władzy rodzicielskiej nad potomstwem, alimentów dla siebie i dzieci czy też podziału majątku wspólnego. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że tego typu zapisy znacznie wydłużą cały proces – konieczne może być na przykład wezwanie i przesłuchanie świadków. Postępowanie dowodowe czy też przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Sama rozprawa rozwodowa może mieć bardzo zróżnicowany przebieg, w zależności od tego, co znalazło się w pozwie. Jeśli małżonkowie są zgodni co do rozwiązania małżeństwa całe postępowanie rozwodowe może się zakończyć już na pierwszej rozprawie. Jeśli jednak w pozwie znalazły się inne wnioski (o orzeczenie o winie, alimentach czy ustalenie władzy rodzicielskie) całe postępowanie niestety się wydłuży. 

Postępowanie rozwodowe kończy się oficjalnym wyrokiem sądu o rozwiązaniu małżeństwa – wyrok staje się prawomocny po upływie 21 dni, jeśli żadna ze stron nie wniesie apelacji.

Jeśli przerastają Cię formalności związane ze sprawa rozwodową, zdaj się na naszych specjalistów! Nasz zespół to prawdziwi profesjonaliści – pomogą Ci przejść przez całe postępowanie rozwodowe i doradzą najkorzystniejsze rozwiązania.