Sprawy spadkowe

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego. Reguluje przejście praw oraz obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Najczęściej prawo spadkowe, ale i obowiązki nie wygasają, a przechodzą na inny podmiot. Istotnym elementem prawa spadkowego jest instytucja dziedziczenia, czyli stwierdzenie nabycia spadku, która jest regulowana przez Kodeks cywilny.

Sprawy spadkowe Białystok

W Kancelarii w Białymstoku i Bielsku Podlaskim prowadzimy sprawy o spadek związane z nabyciem spadku na podstawie prawa spadkowego, ustawy oraz testamentu. W niektórych przypadkach rola prawników jest ograniczona do uzyskania dokumentów niezbędnych dla poświadczenia prawa do spadku, inne wymagają dochodzenia należnego zachowku czy odrzucenia zadłużonego spadku.

Pomagamy naszym klientom w procedurach związanych z odrzuceniem takiego dziedziczenia lub przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zajmujemy się doradztwem w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe oraz wskazujemy środki ochrony przed przyjęciem spadku z zadłużeniem. Wspomagamy klientów w rozliczeniu podatku od spadków i darowizn z Urzędem Skarbowym. W sprawach o zachowek reprezentujemy osoby uprawnione do jego otrzymania, jak również strony zobowiązane do zapłaty w razie dochodzenia przez uprawnionego określonej kwoty zachowku.

Opieramy się na wszechstronnym działaniu

Kancelaria Rafała Olszańskiego działa od 2007 roku. Zdobyte doświadczenie gwarantuje naszym klientom najwyższy poziom usług. Filie Kancelarii znajdują się w dwóch miastach: Białystok oraz Bielsk Podlaski. Dzięki współpracy z innymi kancelariami, notariuszami, tłumaczami przysięgłymi i doradcami podatkowymi jesteśmy w stanie zagwarantować szeroki zakres podejmowanych działań oraz dużą wszechstronność w sprawach rozwodowych spadkowych i innych prowadzonych przez naszą kancelarię.

Jak załatwić sprawy spadkowe?

Należy mieć świadomość tego, że po śmierci członka najbliższej rodziny nie można zwlekać z uregulowaniem kwestii związanych ze spadkiem. Istnieje kilka rozwiązań, które pozwalają rozwiązać tę sytuację. Jednym z nich jest wizyta u notariusza, które z jednej strony pozwala szybko zamknąć temat, ale jednak jest to dość droga usługa. Notariusz, w obecności osób zainteresowanych (pozostałych spadkobierców ustawowych i testamentowych oraz osoby posiadające zapisy windykacyjne po spadkodawcy), sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Innym i tańszym rozwiązaniem jest prowadzenie postępowania spadkowego przed sądem.

Sprawa zasad dziedziczenia w sądzie – jakie okoliczności są badane?

Nasza kancelaria adwokacka niejednokrotnie uczestniczyła w sprawach spadkowych, dlatego doskonale wiemy, jakie okoliczności podczas postępowania bierze pod uwagę sąd. W pierwszej kolejności jest weryfikowana data zgonu spadkodawcy oraz ostatnie miejsce zamieszkania. Instancja następnie ustala ustawowych spadkobierców oraz ich adresy. Kolejnym etapem jest określenie, czy osoba zmarła pozostawiła po sobie testament lub testamenty, a jeśli tak, należy zweryfikować adresy wskazanych w dokumencie osób. Na podstawie zebranych informacji sąd ustala zasady dziedziczenia. W naszej kancelarii adwokackiej służymy poradą prawną nie tylko w kwestii ustalenia reguł dziedziczenia, ale pomagamy także w typowych sprawach spadkowych.