Rozwód – kto ponosi koszty?

Życie pisze różne scenariusze. Czasem zdarza się, że na skutek licznych perturbacji pojawiających się w związku podejmujemy decyzję o rozstaniu. W przypadku związku nieformalnego sprawa wydaje się być znacznie prostsza, niż w przypadku w którym zdecydowaliśmy się na rozwiązanie związku małżeńskiego. Podczas przygotowywania dokumentacji potrzebnej do zakończenia małżeństwa, często zastanawiamy się ile kosztuje rozwód oraz kto zobowiązany jest pokryć koszt rozwodu. Równie często pojawiającym się pytaniem jest to, czy istnieje możliwość zwrotu całości lub części kosztów rozwodu.   

Kto ponosi koszty rozwodu?

Rozwody Białystok nie są niczym przyjemnym. Mimo tego, iż wiele osób decyduje się rozstać w zgodzie sytuacja ta może okazać się niezwykle ciężka i stresująca dla obydwu stron. Dodatkowo sprawa może skomplikować się w przypadku, w którym wraz z małżonkiem posiadamy potomstwo lub wspólny majątek. Podział majątku wpływa na to, ile kosztuje rozwód, gdyż w razie braku porozumienia w tej kwestii opłata jest wyższa. Niezwykle istotną rzeczą jest więc dojście do zgody podczas procesu rozwodu. Pozwoli to na zminimalizowanie kosztów oraz uniknięcie zbędnych formalności.  

Opłata sądowa to podstawowy koszt rozwodu i wynosi 600 zł. Do jej uiszczenia zobowiązana jest strona składająca pozew. Istnieje możliwość częściowego odzyskania tych pieniędzy. W przypadku, gdy rozprawa sądowa przebiega bezproblemowo oraz nie występuje orzekanie o winie jednej ze stron możliwym jest uzyskanie zwrotu w postaci 300 zł. Ponadto strona pozwana zobligowana jest do poniesienia kosztów w wysokości 150 zł na rzecz osoby wnoszącej wniosek. Jeżeli następuje rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, stronie pokrzywdzonej przysługuje prawo do zwrotu kosztów sądowych. W przypadku braku takiego orzeczenia koszty dzielone są po połowie.

Dodatkowe koszty rozwodu 

Sytuacja, w której dochodzi do podziału majątku wymaga uiszczenia dodatkowych opłat w wysokości od 300 do 1000 zł. Ponownie, zależą one od tego, czy małżonkowie są zgodni w kwestii podziału. W przypadku trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów sądowych. Opłatą, która nie podlega zwrotowi niezależnie od przebiegu rozprawy jest koszt związany z pełnieniem pełnomocnictwa przez prawnika. Każda ze stron, o ile nie korzysta z usługi pełnomocnika z urzędu, jest zobowiązana ponieść te koszty samodzielnie. 

Na to, ile kosztuje rozwód ma wpływ wiele dodatkowych czynników. Oprócz wcześniej wspomnianych opłat, mogą wystąpić koszty dodatkowo obciążające nasz portfel. Jednym z nich jest konieczność skorzystania z OZSS czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, którzy stwierdzają, czy rozwód nie wpłynie negatywnie na dobro dziecka. Taka opinia to koszt między 300 a 1000 zł. Jeżeli występuje konieczność skorzystania z postępowania mediacyjnego lub pomocy kuratora koszt rozwodu dodatkowo wzrasta. Usługa mediatora to koszt do 450 zł. Wywiad kuratora wynosi około 80 zł.